กำหนดการที่นักศึกษาควรทราบ

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
1. ขอยกเลิกรายวิชา 1/59, 2/59 30 ส.ค. – 10 พ.ย. 59
2. เตรียมยืนยันลงทะเบียนเรียน 2/59 AEC 23-25 พ.ย. 59
3. วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน 25 พ.ย. 59
4. สอบปลายภาครายวิชา (นอกตาราง) 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59
5. ยืนยันการลงทะเบียนเรียน 2/59 AEC 28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 59
6. รหัส 59 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 พ.ย. – 15 ม.ค. 60
7. รหัส 56-58 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 พ.ย. – 30 ม.ค. 60

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About the author: อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published.