การสัมภาษณ์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”fund1″]
เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *