บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Software Engineer

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝึกงาน

บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Software Engineer
– มีความสนใจในการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java
– มีความรู้พื้นฐานด้าน SQL
– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *