บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้มอบสื่อการสอนให้กับหลักสูตร

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

ทางบริษัทได้ทำสื่อการเรียนการสอนให้อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเรีpageยนการสอน

page2

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *