ประกาศด่วน : ติดตามนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าหน่วยกิต

ทางกองคลังได้ดำเนินการตรวจสอบยอดค้างชำระค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฎว่ามี นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และนักศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ยังมียอดค้างชำระอยู่ ไฟล์ชื่อสามารถดูได้ตามลิ้งค์ (https://drive.google.com/file/d/0B4FKuONnGXkKbTkyWGpqUHkydkk/view?usp=sharing)

และนักศึกษาควรชำระค่าเทอมที่ติดค้างไว้ เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนในเทอมต่อไปได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *