ประกาศตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ 1/59 (AEC) 2/59 (เดิม)

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

4 มกราคม 2560 ประกาศตารางสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/255 (AEC)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบเดิม)
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://regis.dusit.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2244 5174

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About the author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published.