ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานอิสระ ก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง
และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการ มีหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อและเทคนิควิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 
รายละเอียดในเอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/0B4FKuONnGXkKWkhYN3dDREJHNG8/view?usp=sharing
เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *