ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้แล้วตามช่องทางนี้

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
๒. นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ที่ http://regis.dusit.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

๒.๑ นักศึกษารหัส ๕๙ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒.๒ นักศึกษารหัส ๕๘ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒.๓ นักศึกษารหัส ๕๗ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒.๔ นักศึกษารหัส ๕๖ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒.๕ นักศึกษารหัส ๕๕ ลงไป สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องการข้อมูลผลการเรียน รายงานผลการลงทะเบียน หรือเอกสารสำคัญต่างๆ สามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคาร ๒ ชั้น ๑

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About the author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published.