โครงการการเสริมสร้างทักษะเชิงลึกด้านงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ดิจิทัล

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

โดยอาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เป็นหัวหน้าโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ เว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดภาพอาหารไทย

เข้าชมเว็บไซต์

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *