สมัครงาน และนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Art Director, Graphic Design, Admin Facebook