คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษารหัส 59

เครดิต ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่ง Webmaster / Web Admin

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์

เนื่องจากในช่วงการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ปกติ (Covid-19) ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ซึ่ง ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า อาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล  และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นกรรมการครั้งนี้  โดยในวันที่ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 ได้มีการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 ผ่านโปรแกรม Ms-Teams โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

รับสมัครพนักงาน ด่วนมาก

5 อัตรา – พนักงานขายสื่อการเรียนการสอน K-12 Online และ Blended

คุณสมบัติ:
– ภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารและอ่านได้
– สามารถเรียนรู้และเข้าใจสื่อการศึกษาใหม่ๆ ได้
– มีประสบการณ์ขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)

2 อัตรา – Admin (แยกเป็น Admin สำหรับ print และ สำหรับ online)

คุณสมบัติ:
– ภาษาอังกฤษดี
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถเรียนรู้ระบบใหม่ๆ ได้
– สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ (มนุษยสัมพันธ์ดี)

1 อัตรา – Product Specialists and Supports

คุณสมบัติ:
– ภาษาอังกฤษดี สามารถพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษได้
– อ่านและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
– มนุษยสัมพันธ์ดี

ทุกตำแหน่งอัตราเงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์ต่อรองได้

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
ที่ทำงาน : 02 244 5494
มือถือ : 087715 9004
Email : cnongluck295@gmail.com
Line ID : cnongluck295x

ดาวน์โหลดใบสมัคร

บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Software Engineer

บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Software Engineer
– มีความสนใจในการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java
– มีความรู้พื้นฐานด้าน SQL
– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน

ผลงานของนักศึกษา Page Facebook ที่เข้ารอบในโครงการ wake up media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

รบกวนพี่ชาวไอทีสวนดุสิตช่วยกันกด Like กด Share กันรัวๆ ให้น้องๆ ด้วยครับ

  1. กลั่นกรอง ไม่กลั่นแกล้ง
  2. หนูไม่รู้
  3. Social Delete
  4. Do ดี Together
  5. ShortCut
  6. Hero Security
  7. IT รู้ไว้ช่วยได้เยอะ
  8. โตไปไม่ Bully
  9. Data Cyber

เว็บไซต์หลักของโครงการ