ติดต่อเรา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-2445630 แฟ็กซ์ 02-2445631

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30