เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

โครงสร้างการบริหารหลักสูตร

  1. งานด้านบริหารหลักสูตร
  2. งานด้านวิชาการ
  3. งานด้านกิจการนักศึกษา
  4. งานด้านวิจัย/นวัตกรรม
  5. งานด้านประกันคุณภาพ
  6. งานเลขานุการหลักสูตร

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin