บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Software Engineer

บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Software Engineer – มีความสนใจในการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java – มีความรู้พื้นฐานด้าน SQL – มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน

Continue Reading