บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Software Engineer

บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Software Engineer
– มีความสนใจในการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java
– มีความรู้พื้นฐานด้าน SQL
– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน