ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม 1st NcVET

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Vocational Education Innovation and Technology :1st NcVET ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 1 ช่วงที่ 1) ประจาปี 2558 – 2559

>>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

คลิปวิดีโอนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

ประกาศตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ 1/59 (AEC) 2/59 (เดิม)

4 มกราคม 2560 ประกาศตารางสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/255 (AEC)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบเดิม)
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://regis.dusit.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2244 5174

ขอเชิญเข้าพิธีมอบติ้งของนักศึกษาปีที่ 2

เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีมอบติ้งให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยจะมีพอพิธีมอบในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยพิธีการมอบจะเริ่มเวลา 11.45 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11303