ผลงานของนักศึกษา Page Facebook ที่เข้ารอบในโครงการ wake up media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

รบกวนพี่ชาวไอทีสวนดุสิตช่วยกันกด Like กด Share กันรัวๆ ให้น้องๆ ด้วยครับ กลั่นกรอง ไม่กลั่นแกล้ง หนูไม่รู้ Social Delete Do ดี Together ShortCut Hero Security IT รู้ไว้ช่วยได้เยอะ โตไปไม่ Bully Data Cyber เว็บไซต์หลักของโครงการ

Continue Reading