นักศึกษาปี 4 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานโมบายแอปพลิเคชันสนับสนุนการท่องเที่ยวฯ ชุมชนไทยเวียง

ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง และนายกิตตินันท์  จันทร์อำพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานโมบายแอปพลิเคชันสนับสนุนการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

Continue Reading