จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าอีเมลของคุณถูกแฮก

ในปัจจุบันอีเมลนับเป็นช่องทางการติดต่อที่มีความสำคัญต่อธุรกิจหรือจะใช้ในเรื่องส่วนตัว เมื่ออีเมลโดนแฮก เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน…. ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยนรหัสผ่าน สิ่งแรกที่ควรทำหลังจากที่คุณสามารถกลับเข้าใช้อีเมลของคุณได้อีกครั้งก็คือ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาได้อีกครั้ง โดยเปลี่ยนให้รหัสผ่านมีการคาดเดาที่ยากขึ้น และต้องไม่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านอันเก่า  มีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กและตัวเลข และลองใช้ประโยคที่มีความหมายเช่น “Today I will back home at 7:00” แทนที่คำ เป็น “TIwbh@7:00”

Continue Reading