(Window10) วิธีแคปหน้าจออย่างรวดเร็วด้วย Snipping Tool

บอกลาปุ่ม “PrntScr” ด้วย Snipping Tool หรือ Windows Key + Print Screen วิธี Print Screen หน้าจอคอมพ์ หรือ Desktop ฉบับเร่งรีบ เวลาต้องการแคปหน้าจอ (Desktop) หรือ Print Screen นั้น หลายคนคงนิยมกดปุ่ม “PrntScr” แล้วเปิดโปรแกรม “Paint” จากนั้นก็ ก็อบภาพวาง กดครอปรูปที่ต้องการ และกดเซฟ เพียง Print Screen รูปเดียว กลับต้องใช้ขั้นตอนไม่น้อยเลย ดังนั้นขอเสนอวิธีลดขั้นตอน ด้วย “Snipping Tool” โปรแกรมติด Windows (มีมานานแล้ว) ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการแคปหน้าจอดังนี้ ไปที่ช่องค้นหา (Search) ตรง Taskbar หรือปุ่ม Start จากนั้นให้พิมพ์คำว่า “Snipping Tool” ลงในช่อง เมื่อเจอตัวโรแกรมแล้ว ใครที่ใช้ Windows […]

Continue Reading