ผลงานของนักศึกษา Page Facebook ที่เข้ารอบในโครงการ wake up media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

รบกวนพี่ชาวไอทีสวนดุสิตช่วยกันกด Like กด Share กันรัวๆ ให้น้องๆ ด้วยครับ

  1. กลั่นกรอง ไม่กลั่นแกล้ง
  2. หนูไม่รู้
  3. Social Delete
  4. Do ดี Together
  5. ShortCut
  6. Hero Security
  7. IT รู้ไว้ช่วยได้เยอะ
  8. โตไปไม่ Bully
  9. Data Cyber

เว็บไซต์หลักของโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *